Share

Conservarea șoimului dunărean în NE Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia

România

            Societatea Ornitologică Română

            Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”

Ungaria

            Administrația Parcului Național Bükk – beneficiar coordonator

            Administrația Parcului Național Körös-Maros

            Administrația Parcului Național KISKUNSÁG

            Societatea Maghiară pentru Protecția Păsărilor

            Pro Vértes Fundație Publică pentru Conservarea Naturii

            MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd.

            ÉMÁSZ electric distributor Ltd.

            EDF-DÉMÁSZ electric distributor Ltd.

Bulgaria

            Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor

Slovacia

            Raptor Protection of Slovakia (RPS)

            Západoslovenská energetika