Share

Expediția Națională SOR

Regulament participare Expediția Națională SOR

1. Participanții trebuie să respecte perioada de sosire și de plecare din expediție.

2. Participanții sunt obligați să respecte programul Expediției, expus în perimetrul de campare sau comunicat verbal de către coordonatorul/responsabilul de activități sau de grup.

3. Copiii trebuie să respecte regulamentul de elev/școlar (comportament decent, fără injurii, consum de alcool, tutun sau droguri). Violența de orice natură aduce excluderea automată din Expediție.

4. Fiecare dintre participanți trebuie să ia parte la toate activitățile desfășurate pe parcursul Expediției:

– activități/ateliere educative în grupele în care au fost repartizați

– ieșiri la observat de păsări, excursii

– administrative: amenajare loc de cort, montare/demontare cort și toalete, ajutor la bucătărie, igienizare în perimetrul cortului și al taberei, transport echipamente legate de Expediție.

5. Fiecare participant trebuie să păstreze curățenia atât în perimetrul cortului propriu, cât și în cel de campare. Deșeurile vor fi obligatoriu colectate selectiv.

6. Participanții se obligă să nu deterioreze bunurile materiale ale expediției, daunele sunt suportate de către participanți sau de părinții acestora. 

7. Este interzis consumul de alcool și de tutun în spațiile desemnate comune/publice (bucătărie, locul de luat masa, locul de desfășurare al atelierelor) și pe parcursul activităților.

8. Participanții trebuie să respecte orele de repaos; după ora stingerii sunt interzise activitățile care îi pot deranja pe ceilalți participanți la Expediție.   

9. Se va aduce la cunoștința organizatorilor, din timp, orice problemă de sănătate apărută.

 

10. Nici un participant minor nu va părăsi locul de campare fără un însoțitor sau fără acordul organizatorilor.

11. Dată fiind localizarea aparte a Expediției – în Delta Dunării – participanții trebuie:

– să respecte locurile pentru înot special desemnate de către organizatori

– să respecte instrucțiunile organizatorilor legate de transportul pe navă sau barcă

– să nu deranjeze instalațiile de pescuit ale localnicilor (plase etc.)

12. Pe toata durata Expediției, sunt interzise orice formă de propagandă: politică, religioasă sau de orice altă natură.

13. Nerespectarea Regulamentului atrage după sine excluderea din Expediție.