Share

POIM SUD

Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSPA0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței

Lacurile Fălticeni fac parte din rețeaua ecologică Natura 2000, cea mai mare rețea de arii naturale protejate din Europa. Scopul reţelei este menținerea în condiții optime a populațiilor de plante și animale în vederea protejării lor pentru generațiile viitoare. 

Declarate Arie de Protecție Specială Avifaunistică ȋn anul 2007 și Sit de Importanță Comunitară în anul 2011, Lacurile Fălticeni se află pe cursul Şomuzului Mare ȋn sud-estul județului Suceava. 

Aria Naturală Protejată se întinde pe teritoriile comunelor Bosanci, Bunești, Horodniceni, Moara, Rădășeni și al orașului Fălticeni. Aria naturală include lacurile Fălticeni, Pocoleni, Mihăieşti şi Moara, formate din suprafețe de luciu de apă întretăiate de stufărișuri și păpurișuri și ȋnconjurate de terenuri cultivate, fâneţe şi livezi.

Mozaicul de habitate asigură condiții de cuibărit pentru cinci specii de păsări protejate la nivel european, ȋntre care stârcul pitic (Ixobricus minutus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris) şi sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), precum şi pentru alte cincisprezece specii periclitate care se odihnesc şi se hrănesc pe malurile lacurilor în perioada de migrație.

De asemenea, aria protejată este importantă și pentru trei specii de mamifere, patru specii de amfibieni și o specie de reptile care necesită protecție la nivelul Uniunii Europene.

Asemeni celorlalte situri Natura 2000 cuprinse ȋn proiect, Lacurile Fălticeni au o importanţă deosebită pentru păsările migratoare care traversează Europa ȋn călătoria către zonele de iernare din sudul continentului sau chiar din Africa Sub-Sahariană.

Câteva specii care revin an de an ȋn număr mare, atrase de hrana abundentă oferită de aceste ecosisteme acvatice, sunt bătăuşii – Philomachus pugnax (până la 8.000 de exemplare), pescăruşii râzători – Larus ridibundus (ȋn jur de 5.000 de exemplare), fluierarii de mlaştină – Tringa glareola (până la 3.000 de exemplare) şi ploierii aurii – Pluvialis apricaria (până la 1.500 de exemplare).

La finalul toamnei și chiar la începutul iernii, pe malurile Lacurilor Fălticeni poposesc oaspeţi de departe – cufundarul polar (Gavia arctica) şi cufundarul mic (Gavia stellata). Populaţia numeroasă de amfibieni şi peştii asigură deopotrivă hrana egretelor mici şi mari (Egretta garzetta şi Ardea alba) şi a stârcilor de noapte (Nycticorax nycticorax).

Totodată, aria protejată contribuie la menținerea populațiilor europene de vidră (Lutra lutra) și lilieci, precum liliacul de iaz (Myotis dasycneme) și liliacul cu urechi lungi (Myotis bechsteini), oferindu-le zone de hrănire și adăpost. Având în vedere suprafața mare de zone acvatice pe care o cuprinde, Lacurile Fălticeni contribuie și la protejarea populațiilor de tritoni, precum tritonul cu creastă (Triturus cristatus), izvorași cu burtă roșie (Bombina bombina) și țestoase de apă (Emys orbicularis).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Harta ariei protejate