Share

POIM SUD

Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSPA0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței

Rețeaua Natura 2000 este o iniţiativă a Uniunii Europene prin care se acordă recunoaştere şi protecţie legislativă ariilor naturale care găzduiesc specii şi habitate rare sau ameninţate.

Proiectul deşfăşurat de SOR cuprinde şase astfel de zone de importanţă deosebită pentru faună şi floră şi urmăreşte creşterea gradului de conservare al speciilor şi habitatelor din aceste regiuni naturale.

Pe lângă proiectele care asigură protecţie legislativă biodiversităţii, este nevoie ca oamenii care locuiesc ȋn ariile protejate sau le vizitează să fie conştienţi de imperativul protejării naturii.

Majoritatea ariilor protejate cuprinse ȋn proiect şi mai ales cele cu statut de „zone umede de importanţă internaţională” – lacurile Fălticeni şi Techirghiol şi Iezerul Călăraşi – sunt oaze de biodiversitate care adăpostesc numeroase specii de mamifere, amfibieni şi reptile şi atrag anual sute de mii de păsări aflate ȋn migraţie.

Ȋn preajma lacului Techirghiol, au fost observate 264 specii de păsări, ceea ce ȋnseamnă peste 65% din avifauna ȋntregii ţări. Specii rare pentru România, vulnerabile sau ameninţate la nivel global, găsesc an după an pe malurile şi luciul apelor locuri de răgaz şi hrana care le ajută să reziste lungului drum către locurile de iernat sau cuibărit.

Interacţiunea cu astfel de regiuni solicită ȋntreaga noastră responsabilitate, pentru că poate afecta negativ speciile care trăiesc, se hrănesc sau se odihnesc ȋn ariile protejate, precum şi habitatele acestora.

Gunoaiele pot fi ȋnghiţite de animale care caută hrană; zgomotele puternice pot determina păsările să ȋşi abandoneze puii vulnerabili; acumulările de deşeuri pot distruge habitatele anumitor specii, iar vânătoarea produce victime exponenţial, deoarece alicele uzate sunt ȋnghiţite accidental de păsări care le confundă cu nisipul, apoi se intoxică cu plumbul şi mor.

Regulile esenţiale pentru turişti, dar şi pentru localnici, ar putea fi sumarizate la trei: „NU murdări!”, „NU distruge!” şi „Nu ucide!”, iar acestora li se adaugă restricţiile legate de aprinderea focurilor şi camping – activităţi interzise ȋn ariile protejate.

Principala autoritate ȋn domeniul mediului este Agenţia de Protecţie a Mediului, iar Garda de Mediu este instituţia căreia ȋi puteţi semnala activităţile cu impact negativ asupra mediului natural.

În regiunea lacului Techirghiol, de protecţia mediului se ocupă şi ONG-urile Mare Nostrum – şi Oceanic Club.