Share

POIM SUD

Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSPA0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței

Situl Natura 2000 Stepa Saraiu Horea este un punct important pentru conservarea speciilor de păsări răpitoare. Situl se află ȋn vestul Dobrogei, pe teritoriul comunelor constănţene Saraiu, Horia, Crucea și Gârliciu.

Regiunea traversată de râul Topolog găzduieşte ȋn jur de 30 de specii protejate la nivel european, alături de care iernează sau cuibăresc alte 58 de specii de păsări migratoare.

Cea mai mare parte din suprafaţa ariei protejate este acoperită de culturi de cereale şi vegetaţie de stepă. Fauna caracteristică acestor habitate, ȋn care abundă rozătoarele, şopârlele, şerpii şi insectele, atrage răpitoarele care tranzitează situl sau folosesc suprafețele cultivate și pășunile ca teritorii de vânătoare.

Păsările de pradă observate frevent ȋn Stepa Saraiu-Horea sunt șorecarul comun (Buteo buteo), șorecarul mare (Buteo rufinus), viesparul (Pernis apivorus), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), eretele de stuf (Circus aeruginosus), eretele sur (Circus pygargus), şerparul (Circaetus gallicus), dar și vânturelul roșu (Falco tinnunculus) sau vânturelul de seară (Falco vespertinus). O altă specie prioritară pentru conservare pentru care situl este foarte important este șoimul dunărean (Falco cherrug), cel mai rar dintre șoimii din România.

Ȋn perioada de iarnă, ȋn largile spaţii deschise din aria protejată, pot fi observate la vânătoare specii cum ar fi eretele vânăt (Circus cyaneus), șorecarul încălțat (Buteo lagopus) sau şoimul de iarnă (Falco columbarius) – cea mai mică specie de șoim de la noi.

Tufişurile dese de păducel, măceş, porumbar şi migdal pitic oferă habitat de cuibărit pentru sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), silvia porumbacă (Sylvia nisoria) şi presura de grădină (Emberiza hortulana).
Tot ȋn arbuşti, precum şi ȋn pâlcurile de pădure, caută adăpost păsări comune pentru această regiune: pupăza (Upupa epops), ciuful de pădure (Asio otus), cucul (Cuculus canorus), florintele (Chloris chloris) sau sticletele (Carduelis carduelis).

Diversele specii de ciocârlii caracteristice zonei sunt observate ȋn număr important ȋn Stepa Saraiu-Horea – ciocârlia de câmp (Alauda arvensis), ciocârlia de Bărăgan (Melanocorypha calandra) sau ciocârlia de stol (Calandrella brachydactyla). Alte specii caracteristice habitatelor deschise care pot fi observate frecvent sunt fâsa de câmp (Anthus campestris) sau pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus). Pentru aceasta din urm aveți nevoie de ceva timp să o găsiți, este un maestru al camuflajului.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.