Share

Creșterea rolului ONG-urilor în implementarea rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Creșterea rolului ONG-urilor în implementarea rețelei ecologice europene Natura 2000 în România 

În 2004, SOR, în parteneriat cu WWF a derulat un proiect care a avut ca scop crearea Coaliției Natura 2000

Obiective: 

– crearea condițiilor necesare unei bune colaborări între ONG-uri, pentru a participa activ la implementarea rețelei Natura 2000 în România;

– dezvoltarea une strategii de conștientizare a publicului în legătură cu importanța și posibillele efecte ale rețelei Natura 2000;

– dezvoltarea unei strategi de lobby adresată factorilor de decizie, pentru intensificarea eforturilor de implementare a Directivei Habitate;

– promovarea cooperării dintre instituțiile guvernamentale, custozii ariilor protejate și ONG-uri;

Rezultate: 

– organizarea a 8 grupuri de lucru: floră, insecte, faună acvatică, herpetofaună, avifaună, lilieci, mamifere, comunicare/conștientizare care au delimitat 230 de areale fiecare corespunzând unui potențial sit Natura 2000 și au creat o bază de date cu informații pentru fiecare sit;

– dezvoltarea unei relații transparente și a schimbului de informații cu MMGA și participarea reprezentanților Coaliției la procesul național de identificare și descriere a siturilor Natura 2000;

– relizarea de hărți (GIS) pentru arealele prioritare stabilite de fiecare grup de lucru;

– realizarea site-ului web al proiectului: www.natura2000.ro;

– publicarea broșurii Activitatea coaliției ONG Natura 2000 România; 

– promovarea activităților legate de rețeau Natura 2000 și a importanței acesteia în context european prin seminarii și conferințe de presă;

– apeluri publice sau direcționate către factorii responsabili în legătură cu activități care pot pune în pericol arii protejate existente sau potențiale situri Natura 2000.

Dacă ți-a plăcut, distribuie